יום שבת, 4 ביולי 2020

הדגל וסמל הרפובליקה של קפריסין Cyprus Coat of Arms, The national flag

הדגל וסמל הרפובליקה של קפריסין
Cyprus Coat of Arms,
The national flag
הסמל של צבא קפריסין מודבק למדים בקפריסין
מלבד הדגל, בקפריסין יש גם את סמל הצבא הקפריסאי. הוא מציג צרור של עלי עץ זית ירוקים המקיפים את מגן. המגן הוא בצבע כתום, צבע נחושת כמו הסמל בדגל של לקפריסין. בתוך המגן יש יונה לבנה, ש לה ענף עץ זית בפה. גם היונה וגם ענף עץ הזית מייצגים שלום. יש גם ציון לשנת 1960 שהיא השנה בה קיבלה קפריסין את עצמאותה.
סעיף 4 לחוקה של הרפובליק של קפריסין שאומץ באוגוסט 1960 מתייחס לדגל הלאומי:
1. לרפובליקה יהיה דגל משלה, עיצוב וצבע ניטרלי, שנבחר במשותף על ידי הנשיא וסגן נשיא הרפובליקה.
2. הרשויות ברפובליקה וכל תאגיד ציבורי או גוף ציבורי שנוצר על ידי חוקי הרפובליקה או תחתן, יניפו את דגל הרפובליקה ויהיה להם הזכות להניף בחגים יחד עם דגל הרפובליקה הן את הדגלים היוונים והטורקים בו זמנית.
3. לרשויות והמוסדות הקהילתיים תהיה הזכות להניף בחגים יחד עם דגל הרפובליקה או הדגל היווני או הדגל הטורקי בו זמנית.
4. לכל אזרח ברפובליקה או כל גוף, תאגידי או שאינו מאוגד שאינו ציבור, שחבריו הם אזרחי הרפובליקה, תהיה הזכות להניף על שטחם את דגל הרפובליקה או את יוון או את דגל טורקיה ללא כל הגבלה .