יום ראשון, 8 בנובמבר 2020

קפריסין, סנט ג'ורג' הקדוש, מסייע למאמינים במצוקה, מגשים המשאלות, פטרון בעלי החיים ואנשי הצבא The popular Saint George the Great Martyr and Trophy Bearer

קפריסין, סנט ג'ורג' הקדוש, מסייע למאמינים במצוקה, מגשים המשאלות, פטרון בעלי החיים ואנשי הצבא

The popular Saint George the Great Martyr and Trophy Bearer

אחד מהקדושים הגדולים של הכנסייה האורתודוקסית,שרבים מהכנסיות והמנזרים בקפריסין מוקדשים לשמו, סנט ג'ורג' הקדוש היה בנם של הורים עשירים ואדוקים, שגידלו אותו באמונה הנוצרית.
הוא נולד בעיר ביירות (בעת העתיקה Berytos), למרגלות הרי לבנון.
לאחר גיוסו לשירות צבאי התבלט סנט ג'ורג' הגדול בין שאר החיילים בזכות מוחו, כוחו הפיזי, תפקודו הצבאית ויופיו.
לאחר שהגיע במהירות לדרגת טריבונס Tribunus millenarius, קצין בצבא הרומי הממונה על אלף חיילים ויותר, הפך סנט ג'ורג' לחביבו של הקיסר דיוקלטיאנוס.
דיוקלטיאנוס היה שליט מוכשר, אך חסיד פנאטי של האלים הרומיים. לאחר שהגדיר לעצמו את המטרה להחיות את הפגאניות הגוססת באימפריה הרומית, הוא נכנס להיסטוריה כאחד הרודפים האכזריים ביותר של נוצרים.
פעם אחת, כששמע בבית המשפט את גזר הדין הלא אנושי הנוגע להשמדת הנוצרים, סנט ג'ורג' התלהט מחמלה כלפיהם, כיוון שחזה כי מצפים ממנו גם סבלות, חילק ג'ורג' את רכושו לעניים, שחרר את עבדיו, הופיע בפני דיוקלטיאנוס, לאחר שגילה את עצמו כנוצרי, הוקיע אותו על אכזריות ואי צדק.
נאומו של סנט ג'ורג' היה מלא בהתנגדויות חזקות ומשכנעות נגד הצו האימפריאלי לרדיפת נוצרים.
לאחר שכנוע חסר תועלת להכחיש את ישו, הורה הקיסר להעביר את הקדוש לעינויים קשים.
סנט ג'ורג' היה מרותק בצינוק, שם הניחו אותו לשכיבה על הקרקע.
את רגליו הם הסתגרו באזיקים, ועל חזהו הניחו אבן כבדה.
אבל סנט ג'ורג' סבל בגאווה את הסבלות והאדיר את האדון.
ואז החלו המענים של סנט ג'ורג' לחדד את אכזריותם. הם היכו את הקדוש בשוטי עור, הכניסו אותו לגלגל, השליכו אותו לסיד והכריחו אותו לרוץ בנעליים עם ציפורניים חדות בפנים.
הקדוש סבל הכל בסבלנות. לבסוף הורה הקיסר לכרות את ראשו של הקדוש. לפיכך הלך הקדוש למשיח בניקומדיה בשנת 303 לספירה.
סנט ג'ורג' הגדול, על גבורתו וניצחונו הרוחני על מעניו, שלא יכלו להכריח אותו לוותר על הנצרות, וכמו כן על עזרתו המופלאה לאנשים בסכנה, מכונה בנוסף "נושא הגביעים".
שרידי של סנט ג'ורג' נושא הגביע הוצבו בעיר הפלשתית לודדה, בכנסיה הנושאת את שמו, ואילו ראשו נשמר ברומא, בכנסייה המוקדשת גם לו.
על סמלים מתואר סנט ג'ורג' הגדול יושב על סוס לבן ומכה דרקון בחנית.
תיאור זה מבוסס על מסורת ומתייחס לנסים שלאחר המוות של סנט ג'ורג' הגדול והקדוש.
אומרים שלא הרחק מהמקום בו נולד סנט ג'ורג' בעיר ביירות, התגורר דרקון באגם שטרף לעתים קרובות אנשים מהמקום ההוא.
איזה סוג של חיה זו הייתה, פיתון, תנין או לטאה גדולה לא ידוע.
על מנת להרגיע את זעמו של אותו דרקון, התושבים עם האמונות הטפלות של אותו אזור החלו באופן קבוע בהגרלה לתת נער או עלמה שייטרפו בידי הדרקון.
פעם אחת נפל הגורל על בתו של שליט אותו אזור. הם לקחו אותה לחוף האגם וקשרו אותה שם התחילו להמתין באימה להופעת הדרקון.
כשהחיה החלה להתקרב אליה, לפתע הופיע נער קורן על סוס לבן שהכה את הדרקון בחנית והציל את העלמה.
נער זה היה סנט ג'ורג' הגדול. על ידי הופעה כה מופלאה הוא גרם להפסקת השמדתם של נערים ונערות בסביבות ביירות והמיר את דבריו אל המשיח לתושבי האלילים של אותה מדינה.
אפשר להניח שהופעתו של סנט ג'ורג' על סוס כדי להגן על התושבים מפני דרקון, וכמו כן התיאור בחייו על החייאתו המופלאה של השור היחיד של האיכר, שימש כגורם לכיבוד סנט ג'ורג' כמגן בעלי חיים מפני חיות טורפות.
בתקופות קדם מהפכניות, ביום ההנצחה של סנט ג'ורג', תושבי הכפרים הרוסיים, לראשונה אחרי החורף הקר, היו מעבירים את הבהמות למרעה, לאחר שביצעו תפילת הודיה לאנוסים הגדולים הקדושים ומתיזים על בתיהם ובעלי החיים מים קדושים.
הקדוש הגדול סנט ג'ורג' הוא מגן הצבא. תיאורו של סנט ג'ורג' הרוכב על סוס מסמל ניצחון על השטן, התאור של דרקון אדום לוהט גדול עם שבעה ראשים ושבע דיאדמות על ראשו.
הוא אחז בדרקון, הנחש ההוא, שהוא השטן וקשר אותו לאלף שנים.
תיאור זה נכלל במגן הנשק העתיק של העיר מוסקבה.
אינספור ניסים שנעשו בקברו, הוא הופיע גם בחלומות לאלה שחלמו עליו וביקשו את עזרתו.
עקב אהבה למשיח, לא היה קשה לסנט ג'ורג' לעזוב הכל למען אהבה זו את מעמדו, עושרו וטובתו האימפריאלית, את חבריו והעולם כולו.
בגין אהבה זו, גמל אותו האלוהים בזר של תפארה בשמיים ובארץ, ובחיי נצח בממלכתו.
עוד העניק לו האלוהים את הכוח לעזור במצוקה את כל מי שמכבד אותו ומתפלל אליו.
Shoshy Gefen